Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna

Gmina Miejska Kraków zawarła Porozumienie w sprawie określenia sposobu organizacji udzielania uczniom świadczeń stomatologicznych z podmiotem leczniczym Rafał Deja Stomatologia Szkolna, który realizować będzie opiekę stomatologiczną dla uczniów Zespołu Szkól Elektrycznych nr 1.

Opieka stomatologiczna realizowana będzie na podstawie zgłoszeń rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów.

Opieka stomatologiczna sprawowana będzie w Gabinecie stomatologicznym Rafał Deja Stomatologia Szkolna w Szkole Podstawowej nr 162 ul. Stojałowskiego 31,
30-611 Kraków, telefon 604-325-475.

Rejestracja telefoniczna czynna jest w godzinach świadczenia opieki stomatologicznej:

Wtorek 8.00 – 13.00

Środa 8.00 – 13.00

Piątek 8.00 – 13.00

Skip to content