Projekt Godziny Wychowawcze ze Światem PAH

Projekt Godziny Wychowawcze ze Światem PAH

Na początku roku szkolnego 2020/2021 z inicjatywy opiekunów Samorządu Uczniowskiego dziesięć klas dołączyło do projektu PAH Godziny Wychowawcze ze Światem.

Jak czytamy na stronie Organizatora jest to cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich, jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności.

Największym zainteresowaniem cieszyły się tematy: Susze lokalne, problem globalny; Niebezpieczeństwo jednej historii; oraz Kolumb – odkrywca czy grabieżca. Myśl przewodnią projektu można wyrazić zdaniem: Przed oceną czegoś lub kogoś należy najpierw dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat.

Skip to content