Podsumowanie projektu „Technik przyszłości”

Podsumowanie projektu „Technik przyszłości”

15 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Technik przyszłości- projekt stażowy dla elektryków i elektroników” w ramach programu Erasmus+.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Dyrekcja Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa p. Anna Domańska oraz p. Kinga Haluch, jak również opiekunowie stażu, nauczyciele zawodu.

Praktyki odbyły się w Schkeuditz koło Lipska, w terminie od 1 do 28 maja 2016r. Wzięło w nich udział 28 uczniów technikum w zawodach: elektryk i elektronik. Goście obejrzeli filmy i prezentacje oraz wysłuchali krótkich relacji uczniów dotyczących pobytu w Niemczech.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie Erasmus+ otrzymali dokumenty potwierdzające ukończenie zagranicznych praktyk zawodowych.

Każdy stażysta uzyskał:
• Zaświadczenie o zrealizowaniu stażu zagranicznego wydane przez firmę Vitalis w Niemczech,
• Pisemną ocenę praktyki wydaną przez firmę przyjmującą w Niemczech ,
• Europass Mobilność w języku polskim, niemieckim i angielskim,
• Dokument ECVET, potwierdzający europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET),
• Certyfikat ukończenia kursu językowego,
• Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Doświadczenia zdobyte podczas wyjazdu ułatwią beneficjentom start w dorosłe życie zawodowe.

Skip to content