Zesp Szk Elektrycznych nr 1 w Krakowie
Jesteś tutaj
Strona główna > Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Centrum Kompetencji Zawodowych

w branży elektryczno-elektronicznej (E)”

Za nami pierwsza edycja kursów organizowanych w ramach projektu Gminy Miejskiej Kraków „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E)”.

Od X-XII 2017r. przeprowadzone zostały szkolenia doskonalące oraz uzupełniające umiejętności aż  z 11 kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych obejmujących  kształcenie elektryczne, elektroniczne, informatyczne, jak i z odnawialnych źródeł energii:

– Montaż układów i urządzeń elektronicznych (E.05),

– Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.06),

– Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.07),

– Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.08),

– Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12),

– Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13),

– Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14),

– Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20),

– Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24),

– Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21),

– Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22).

 

Wkrótce ruszą kursy wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego i języka niemieckiego zawodowego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć:

 


Centrum Kompetencji Zawodowych

w branży elektryczno-elektronicznej (E)”

 

Zapisy na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych

Informujemy, że uczniowie chcący zapisać się na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, muszą złożyć u nauczycieli prowadzących zajęcia formularz zgłoszeniowy oraz formularz wypełniany przez wychowawcę. Na ich podstawie tworzone będą listy uczestników.

W projekcie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie wszystkich kierunków Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 oraz innych krakowskich szkół.

Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących zajęciach wyrównawczych:

– Montaż układów i urządzeń elektronicznych (E.05),

– Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.06),

– Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.07),

– Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.08),

– Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12),

– Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13),

– Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14),

– Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20),

– Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24),

– Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21),

– Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22).

O zakwalifikowaniu na zajęcia decydować będzie kolejność zgłaszania się uczniów wraz z poprawnie uzupełnionymi formularzami.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i dostarczenie do prowadzących zajęcia następujących dokumentów:

formularz zgłoszeniowy,

formularz wypełniany przez wychowawcę.

Po zakwalifikowaniu na zajęcia należy złożyć:

deklaracja uczestnictwa,

zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,

oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz proponowanym Harmonogramem zajęć.

Formularze można pobrać ze strony szkoły.

Dokumenty zgodnie z zapisem, muszą być czytelnie podpisane przez ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, wychowawcę klasy oraz opatrzone pieczątką szkoły.

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

 


 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział w projekcie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą:

„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w latach 2017- 2019.W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia, zgodnie z Ofertą i wnioskiem o dofinansowanie :

  1. kursy i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe branżowe i „interdyscyplinarne”,
  2. zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych,
  3. staże/praktyki u pracodawców.

Pierwsza formą wsparcia, z której mogą skorzystać uczniowie naszej szkoły już w 2017 roku, jest możliwość odbycia płatnych staży u pracodawców. Staże odbywać się będą w okresie wakacyjnym tj lipiec-sierpień. Czas trwania stażu to 4 tygodnie (160 godz.). Po odbyciu stażu uczestnicy projektu będą mieć wypłacone stypendium w wysokości 1500 zł. Ponadto uzyskają certyfikat potwierdzający odbycie stażu.

Zachęcamy uczniów klas II i III do zgłaszania się w celu odbycia staży wakacyjnych u pracodawców.

Aby uczestniczyć w stażach należy dostarczyć pobrać ze strony szkolnej, wypełnić i dostarczyć do Kierownika Szkolenia Praktycznego (pok.14) następujące dokumenty :

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się  z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Załączniki:

Opis projektu CKZ

Wzór plakatu

Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

Top