Jesteś tutaj
Strona główna > Centrum Kompetencji Zawodowych

Miło nam poinformować, ze nasza szkoła bierze udział w projekcie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą:

„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w latach 2017- 2019.W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia, zgodnie z Ofertą i wnioskiem o dofinansowanie :

  1. kursy i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe branżowe i „interdyscyplinarne”,
  2. zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych,
  3. staże/praktyki u pracodawców.

Pierwsza formą wsparcia, z której mogą skorzystać uczniowie naszej szkoły już w 2017 roku, jest możliwość odbycia płatnych staży u pracodawców. Staże odbywać się będą w okresie wakacyjnym tj lipiec-sierpień. Czas trwania stażu to 4 tygodnie (160 godz.). Po odbyciu stażu uczestnicy projektu będą mieć wypłacone stypendium w wysokości 1500 zł. Ponadto uzyskają certyfikat potwierdzający odbycie stażu.

Zachęcamy uczniów klas II i III do zgłaszania się w celu odbycia staży wakacyjnych u pracodawców.

Aby uczestniczyć w stażach należy dostarczyć pobrać ze strony szkolnej, wypełnić i dostarczyć do Kierownika Szkolenia Praktycznego (pok.14) następujące dokumenty :

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się  z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Załączniki:

Opis projektu CKZ

Wzór plakatu

Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

Top