Warsztaty antydyskryminacyjne

7 III 2018r. uczniowie klas 1B i 4C brali udział w warsztatach antydyskryminacyjnych przeprowadzonych przez p. Monikę Krawczyk z fundacji MIFGASH. Podczas warsztatów uczniowie nauczyli się, jak przebiega proces dyskryminacji a także dowiedzieli się jakie są w Polsce mniejszości religijne, narodowe i etniczne. Zapoznano również uczniów z zagadnieniami nacjonalizmu, antysemityzmu, rasizmu