Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

W marcu 2021 roku nasza szkoła dołączyła do innowacyjnego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji, a także w procesie tworzenia szkolnej profilaktyki e-uzależnień, przestrzeni relacji oraz bogatej alternatywy dla świata cyfrowego dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Ideą projektu jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami.

Projekt ten ma na celu promocję inicjatyw podkreślających ważność relacji osobistych w świecie cyfrowym, to również bezpieczne i higieniczne korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnych”.
Projekt realizuje fundacja Dbam o Mój Zasiąg. Szczegóły dotyczące projektu oraz realizowanych badań na: https://dbamomojzasieg.pl/soc/

Koordynatorzy: Beata Madej oraz Krzysztof Szczeciński

Skip to content