Zespól Szkól Elektrycznych nr 1 w Krakowie
Zespól Szkól Elektrycznych nr 1 w Krakowie 简体中文 简体中文 Nederlands Nederlands English English Français Français Deutsch Deutsch Italiano Italiano Polski Polski Português Português Русский Русский Español Español Українська УкраїнськаJesteś tutaj
Strona główna > Ogłoszenie 1

Kraków dnia: 2019-05-29

 

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1

im. Powstańców Śląskich

30-644 Kraków

ul. Kamieńskiego 49

 

ZP-1/19

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miejska Kraków  – Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1

im. Powstańców Śląskich

30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 49

zgodnie z art.92 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04/06/2018 z numerem na adaptację pomieszczeń po byłej kuźni i spawalni na nowe pomieszczenia dydaktyczne  Zespołu  Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego w Krakowie ZP-1/19,

Złożono ofert:  4

Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 0

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Firma Remontowo – Budowlana „PRACUŚ”

Os. Albertyńskie 19/44

31-853 Kraków

Cena: 154.641,04 zł

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Nr oferty Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Kryterium ceny Cena Kryterium

Okres gwarancji

Razem
1 Firma Remontowo – Budowlana „PRACUŚ”

Os. Albertyńskie 19/44

31-853 Kraków

60 40 100
2 Firma Instalacyjno – Budowlana „INDOM”

Ul. Podgórki Tynieckie 90D

30-398 Kraków

51,67 40 91,67
3 Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDMET”

Os. Szklone 3

31-975 Kraków

38,82 40 78,82
4 Zakład Remontowo – Budowlany Macjej Knutel

Ul. Barbary 14/167

30-838 Kraków

52,60 20 72,60

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów

 

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP-1-19

 

Top