Spotkanie z pedagogiem – Erasmus +

18. grudnia w auli szkolnej odbyło się spotkanie pedagoga szkolnego z uczniami klas wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+. W spotkaniu poza pedagogiem uczestniczył Bartek - uczeń klasy IV D, który opowiadał o swoich doświadczeniach, odczuciach oraz przebiegu praktyki zagranicznej na której przebywał w ubiegłym roku. Gościem był również