Szkolne procedury COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z procedurami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej: Procedura organizacji zajęć lekcyjnych Procedura organizacji przerw i dyżurów nauczycieli na przerwach Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole