Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI KLAS I, II, III, IV Technikum oraz I, II, III Szkoły Branżowej – informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną w dniu 22 MAJA 2023 (poniedziałek) w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

 

22.05.2023
Godzina 17.10

KLASA SALA WYCHOWAWCA
I A Aula R. Stanisławczyk
I B 40 A. Kopacz
I C 37 B. Szurlej-Duda
I D 33 S. Szpulecki
I E 35 K. Batko
I F 52 L. Batko

KLASA SALA WYCHOWAWCA
II A 51 A. Dubiel
II B 23 D. Michałek
II C 27 A. Samborek
II D 48 M. Lipa
II E 42 D. Stanowska
II F 11 A. Dadej-Leńczowska

KLASA SALA WYCHOWAWCA
I br  86 Ł. Siuda
II br 110 R. Czak
III br świetlica M. Pudlik

22.05.2023
Godzina 18.00

KLASA SALA WYCHOWAWCA
III A 25 A. Rejman
III B 36 R. Cichoń
III C 55 W. Kłyza
III D 57 P. Barwiński
III E 50 B. Wiśniewska
III F 38 S. Comber

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IV A 51 A. Błąkała – Piec
IV C 42 M. Woźniak
IV D 11 M. Łabudzka
IV E 35 I. Góralczyk – Batko
IV F 48 R. Krotoszyńska

Nauczyciele będą pełnili  dyżur  dla rodziców do godziny 19:30.

Skip to content