Podsumowanie pierwszej edycji Erasmus+ w naszej szkole

Podsumowanie pierwszej edycji Erasmus+ w naszej szkole

Dnia 29.11.2022 w auli szkolnej odbyło się spotkanie podsumowujące realizację pierwszego etapu projektów w ramach akredytacji programu Erasmus+. W konferencji wzięli udział zaproszeni goście min. przewodniczący Rady Dzielnicy 11, dyrekcja oraz obecni i przyszli beneficjenci projektów. Należy podkreślić że, naszej szkole, jako jednej z nielicznych szkół w Polsce, realizowane są równocześnie dwa projekty w ramach akredytacji Erasmusa. Jeden w sektorze VET, w którym głównymi beneficjentami są uczniowie, choć znalazło się miejsce również dla nauczycieli, a drugi w sektorze Edukacji Szkolnej – co oznacza, że beneficjentami są przede wszystkim nauczyciele chcący podnosić swoje kwalifikacje językowe i zawodowe. Fakt akceptacji obu wniosków akredytacyjnych koordynatorzy oraz dyrekcja i wszystkie zaangażowane osoby postanowili wykorzystać by stworzyć wspólny, komplementarny plan działania, by korzyści płynące z jego realizacji były jak największe dla uczniów, nauczycieli, no i dla szkoły jako platformy spotkań obu grup. Założeniem projektu VET zwanego roboczo uczniowskim było odbycie przez 26 uczniów klas trzecich, 4- tygodniowego, obowiązkowego stażu zawodowego w firmach europejskich (w tym roku w miejscowości Braga w Portugalii. W trakcie pobytu w Bradze uczniowie nie tylko podnosili kompetencje zawodowe, szkolili język, uczyli się współpracować , poznali specyfikę swojego zawodu, ale również mieli bogaty program kulturalny. Zwiedzali Bragę i okolicę, Porto, Lizbonę, uczestniczyli w festiwalu Braga Romana, byli na meczu piłkarskim pierwszej ligi portugalskiej, pływali w oceanie.

Szczegółową relację z pobytu w Bradze zamieszczaliśmy na facebooku regularnie. Drugim obszarem podjętych działań w ramach tego projektu było uczestnictwo dwóch nauczyciel w zajęciach typu job shadowing w Niemczech. Taka obserwacja pracy kolegów z placówki o podobnym profilu ma służyć wymianie doświadczeń, dobrych praktyk i podpatrywaniu stosowanych rozwiązań.
Drugim projektem akredytacyjnym jest projekt w sektorze Edukacja Szkolna. W kończącej się pierwszej edycji wzięło udział dziewięciu nauczycieli naszej szkoły. Byli to członkowie zespołu ds. umiędzynarodowienia placówki oraz przedstawiciele kierownictwa. Tematyka realizowanych w tym roku szkoleń była naprawdę rozległa – od bardzo ciekawego i jakże aktualnego zjawiska burnout (wypalenia szkolnego i zawodowego), przez budowanie wymiaru europejskiego nowoczesnej placówki oświatowej, wykorzystywanie nowych technik cyfrowych przy nawiązywaniu współpracy ze szkołami z innych krajów, kończąc na nowej perspektywie edukacyjnej wpisanej w założenia nowego programu oświatowego UE. Zadbano również o podniesienie kompetencji językowych nauczycieli. Nauczyciele wzięli udział w kursach i szkoleniach w wielu pięknych zakątkach Europy – od Malty, przez Chorwację, Włochy południowe, Austrię po Portugalię, łącząc zasłużony wypoczynek po intensywnym roku szkolnym z możliwością podniesienia kwalifikacji zawodowych, nawiązania cennych kontaktów z koleżankami i kolegami z zagranicy i skonfrontowania metod pracy z modelami z innych krajów. Ponieważ była to pierwsza edycja projektu, a zgodnie z założeniami akredytacji będą jeszcze cztery następne, przed naszymi nauczycielami i uczniami mnóstwo wrażeń i wyzwań.

 

Skip to content