Konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży

Konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży

18 listopada przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Karol Stożek i Maciej Andryka wraz z opiekunem wzięli udział w konsultacjach Rady Dzieci i Młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach.

W ramach wydarzenia odbył się panel dyskusyjny dotyczący szkoły XXI wieku, w którym głos zabrali: Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak, przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży przy MEiN Aleksandra Horoszko, przewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa Mikołaj Sołtysik oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w LO w Piekarach.

W drugiej części uczestnicy wyrażali opinie na temat korzystania z telefonów komórkowych w szkole, hejtu w sieci oraz cyberbezpieczeństwa.

W trzeciej części dyskutowaliśmy o zdrowiu psychicznym w szkole. Przewodnicząca Rady DiM przy MEiN zapraszała do wypełnienia ankiety na ten temat. Link do ankiety: https://liblink.pl/dBJoQOUdAX

Skip to content