Spotkanie z przedstawicielami branży fotowoltaicznej

Spotkanie z przedstawicielami branży fotowoltaicznej

W dniu 9.11.2022 na terenie szkoły odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży fotowoltaicznej.

Zaproszeni goście Pan Sebastian Słabosz i Pan Michał Kściuczyk  z firmy Fronius Polska spotkali  się z uczniami i przyszłymi absolwentami.

Przedstawiono firmę jej historię, krótki opis stanowisk działu Solar Energy. Omówiono obecną sytuacje na rynku energetycznym.

Panowie przedstawili rynek pracy oraz wymogi w kontekście OŹE jako jednej z najlepszych branż.

Uczniowie mogli ze specjalistami porozmawiać o zjawisku fotowoltaicznym, rodzaju instalacji , przepisach w obrębie PV, i wielu innych interesujących tematów.

Skip to content