Huawei ICT Academy

Huawei ICT Academy

22 września w naszej szkole odbyła się inauguracja Huawei ICT Academy – jest to partnerski projekt firmy Huawei i instytucji nauczających na całym świecie, który ma na celu rozwijanie talentów i praktycznych umiejętności uczniów w zakresie technologii ICT tzn. technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. W praktyce realizowane jest to poprzez profesjonalne kursy i certyfikowane szkolenia wspierane dopasowanymi podręcznikami lub potrzebnym wyposażeniem laboratoryjnym.

Czujemy się wyróżnieni, gdyż nasza szkoła jest drugą w Polsce, przyjętą do uczestnictwa przez Huawei i będzie to kolejny projekt, obok Akademii Cisco, który będziemy prowadzili.

Tym razem zajęcia będą miały formę kursów online i większość z nich będzie kończyła się egzaminami i uzyskaniem certyfikatu.

Skip to content