Wieczór filmowy

Wieczór filmowy

Samorząd Uczniowski zaprasza na pierwszy Wieczór Filmowy, który odbędzie się w poniedziałek 11.04.2022 18:00-20:30 w auli. Spotkanie otworzy zaproszony gość, który opowie o montażu filmowym. Wskazówek dotyczących tytułu filmu i zapisów szukajcie na plakatach.

Prosimy o przybycie 10 minut przed rozpoczęciem wydarzenia, posiadanie ważnej legitymacji oraz podpisanych zgód rodziców/oświadczeń (Wzór dostępny w załączniku do Regulaminu.)

Skip to content