„Życie warte jest rozmowy”

„Życie warte jest rozmowy”

W dniu 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją.

Depresja to choroba jak każda inna np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Depresja to choroba, która jest związana z wadliwym funkcjonowaniem neuroprzekaźników w mózgu. Nie jest oznaką słabości. Choroba ta dotyka ludzi w różnym wieku, niezależnie od płci czy statusu społecznego. Depresja nie jest tylko chwilowym obniżeniem nastroju, ale chorobą, która utrudnia bądź nawet uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Obniżony/obojętny nastrój, smutek, brak energii, utrata sprawności intelektualnej, pesymistyczne widzenie przyszłości, niska samoocena, brak zainteresowania czynnościami, które dotychczas sprawiały przyjemność, zaburzenia rytmów okołodobowych (m.in. zaburzenia rytmu snu i czuwania), zmniejszony/zwiększony apetyt to typowe objawy depresji. Depresja odbiera radość życia i jest przyczyną cierpienia psychicznego. Skutki nieleczonej depresji bywają bardzo poważne. Najpoważniejszym z nich jest samobójstwo.

Przyczyn depresji upatruje się we wspólnym oddziaływaniu czynników endogennych (genetycznych, metabolicznych), egzogennych (związanych z obciążeniem chorobami somatycznymi, przyjmowanymi z ich powodu lekami działającymi depresjogennie, uzależnieniem od leków uspokajających/nasennych, alkoholu, narkotyków), psychogennych – trudne wydarzenia życiowe, straty, zmiany, choroba, przewlekły stres, brak wsparcia ze strony innych.

Depresję można i należy leczyć. Najkorzystniejsze są metody kompleksowe, obejmujące psychoterapię i farmakoterapię. Nowoczesne leki antydepresyjne działają skutecznie i są bezpieczne.

Numer Telefonu  Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:   
116 111 –  czynny 7  dni w tygodniu 24 godziny  na dobę

Źródło: https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/swiatowy-dzien-walki-z-depresja-2021

Polecamy strony:

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-nauczyciela

https://forumprzeciwdepresji.pl/3095/nastoletnia-depresja-zycie-w-trybie-online-offline-nie-pozwol-dziecku-wylogowac-sie-z-zycia-2

https://twarzedepresji.pl/dwumiesiecznik/19-forum-przeciw-depresji-platforma-pomocy-i-wsparcia/

https://www.gov.pl/web/psse-siedlce/23-lutego-2022—ogolnopolski-dzien-walki-z-depresja

 

Skip to content