SPOTKAĆ INNEGO

SPOTKAĆ INNEGO

W dniu 30.11.2021 odbyło się spotkanie z Panem dr. Adamem Workowskim poświęcone tematowi „Inny wśród nas-szansa czy zagrożenie?” Pierwsza część prelekcji dotyczyła różnych odmian Inności charakterystycznych szczególnie dla współczesnego świata. Druga część spotkania przerodziła się w ożywioną dyskusją na temat form Inności występujących obecnie.

Prelegent przedstawił wielorakie aspekty Inności z uwzględnieniem wielu sytuacji, kontekstów, postaw, poglądów i zachowań. Prelekcja stała się inspiracją do refleksji oraz organizacji debaty oksfordzkiej „Wobec Innego”, przygotowanej przez uczniów klas III AP i III CP.

Skip to content