Święto Niepodległości – 11 listopada

Święto Niepodległości – 11 listopada

Zanim nadszedł 11 listopada 1918 roku – upragniony dla Polaków dzień niepodległości – kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane.

Kiedy 1 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, Ŝe nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii.

Rok 1918 to rok brzemienny w wielkie dziejowe wydarzenia. Rozpada się Cesarstwo Austro – Węgierskie, w Niemczech wybucha rewolucja. Nie istnieje juŜ Carska Rosja. Nowy rząd bolszewicki anuluje traktaty rozbiorowe Polski. Kończy się I wojna światowa.

Nastała wolność, powstaje polski rząd, a naczelnikiem państwa zostaje Józef Piłsudski.

Skip to content