Harmonogram spotkań z rodzicami klas II i IV Technikum oraz Szkoły Branżowej

Harmonogram spotkań z rodzicami klas II i IV Technikum oraz Szkoły Branżowej

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Z RODZICAMI KLAS II i IV  Technikum oraz Szkoły Branżowej

W DNIU 15 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK) 2021

W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

W związku z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid – 19 należy przestrzegać następujących zaleceń:

– na spotkanie w szkole  może przyjść rodzic bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej,

– rodzice są zobowiązani do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły,

– zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

 

                                                      15.11.2021 (poniedziałek)  godzina 17.00

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IV A 33 K. Batko
IV B 37 A. Klimek
IV C 38 A. Łabudzki
IV D 11 A. Kopacz
IV E 55 B. Goryl
IV F 51 A. Dubiel
Ibr 27 R. Czak
II br 52 M. Pudlik

 

15.11.2021 (poniedziałek) godzina  18.00

 

KLASA SALA WYCHOWAWCA
II A 48 A. Rejman
II B 36 R. Cichoń
II E 50 B. Wiśniewska
II F 23 S. Comber
III brP świetlica W. Basista
III brG 35 Ł. Siuda

Dyrektor ZSE nr 1 zawiesza w tym dniu zajęcia o godzinie 16.45.
Nauczyciele będą pełnili  dyżur  dla rodziców do godziny 19:30.

Skip to content