Harmonogram spotkań z rodzicami klas I, IIC, IID oraz III Technikum

Harmonogram spotkań z rodzicami klas I, IIC, IID oraz III Technikum

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNO –  INFORMACYJNYCH

Z RODZICAMI KLAS I, IIC, IID  oraz III Technikum W DNIU 16 LISTOPADA 2021 (wtorek)  

W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

 

W związku z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid – 19 należy przestrzegać następujących zaleceń:

– na spotkanie w szkole  może przyjść rodzic bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej,

– rodzice są zobowiązani do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły

– zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

 

16.11.2021 (wtorek) godzina 17:00

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IA 23 P. Baran
IB 37 D. Michałek
IC 27 A. Samborek
ID 36 M. Lipa
IE 42 D. Stanowska
IF 52 A. Dadej Leńczowska
II C 25 W. Kłyza
II D 57 P. Barwiński
III A 51 A. Błąkała – Piec

 

                                                               16.11.2021(wtorek) godzina 18.00

KLASA SALA WYCHOWAWCA
III C 40 M. Woźniak
III D 11 M. Łabudzka
III E 33 I. Góralczyk – Batko
III F 48 R. Krotoszyńska
III AG 55 P. Siwek
III CG 35 M. Kukla
III DG 38 R. Zięba
III EG świetlica R. Beruś
III FG 50 A. Nowakowska

                                    
Dyrektor ZSE nr 1 zawiesza w tym dniu  zajęcia lekcyjne od godziny 16.45.
Nauczyciele będą pełnili dyżur  dla rodziców do godziny 19:30.

Skip to content