Powalcz o diamentowy indeks AGH

Powalcz o diamentowy indeks AGH

Rozpoczęła się już rejestracja do I etapu trzystopniowej, ogólnopolskiej olimpiady pod nazwą „O Diamentowy Indeks AGH”. Jej celem jest m.in. pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki oraz stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego młodzieży zdolnej, rozwijanie zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, czy rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

Jeżeli nie boisz się wyzwań, masz silną wolę i nie straszny Ci wysiłek intelektualny – podejmij trud rozwiązywania zadań matematycznych.

Szczegóły znajdziesz na stronie: http://www.diament.agh.edu.pl oraz u swojego nauczyciela matematyki.

Trzystopniowa Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, prowadzona jest od 2008 r. i realizowana jest w zakresie czterech przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Olimpiada objęta jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Laureaci tej Olimpiady są przyjmowani na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej.

Nauczyciele matematyki w ZSEl1

Skip to content