Rekrutacja

Rekrutacja

WAŻNE INFORMACJE

Uzupełnienie wniosku – o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (bardzo prosimy o składanie potwierdzonych kopii) :

Od   05.07.2021 r. do 14.07.2021  godz. 9.00 – 14.00

W terminie od 15.07.2021 r. do 16.07.2021 r. zobowiązuje się kandydatów do sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych do systemu elektronicznej rekrutacji e-omikron ( w momencie wykrycia niezgodności prosimy o kontakt   z Komisją Rekrutacyjną tel. 12 655 17 81  lub e-mail rekrutacja@zsel1.krakow.pl).

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych:

22.07.2021 r. (czwartek) – godz. 12.00

Potwierdzenie przez  kandydata  woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • karty  zdrowia
  • jedno zdjęcie w tradycyjnym formacie legitymacyjnym
  • jedno zdjęcie w postaci pliku cyfrowego: rozmiar minimum 300 x 300 punktów, najlepiej plik JPG, nazwa pliku musi być numerem PESEL dziecka, np.: 05271308534.jpg. Plik ze zdjęciem proszę przesłać na adres poczty e-mail: foto@zsel1.krakow.pl, jako temat wpisując imię i nazwisko dziecka :

23.07.2021 r. (piątek)              od 09:00 do 14:00

26.07.2021 r. (poniedziałek)   od 09:00 do 14:00

27.07.2021 r. ( wtorek)           od 09:00 do 14:00

zdjęcie w formacie elektronicznym należy przesłać do: 25.08.2021 r.

        Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły:

          02.08.2021 r. (poniedziałek) – godz. 12.00.

Skip to content