Rekrutacja

WAŻNE INFORMACJE Uzupełnienie wniosku - o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (bardzo prosimy o składanie potwierdzonych kopii) : Od   05.07.2021 r. do 14.07.2021  godz. 9.00 - 14.00 W terminie od 15.07.2021 r. do 16.07.2021 r. zobowiązuje się kandydatów do sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych do systemu elektronicznej rekrutacji e-omikron