Zakończenie roku szkolnego w ZSE nr 1

Zakończenie roku szkolnego w ZSE nr 1

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 odbędzie się 25.06.2021 roku na boisku wielofunkcyjnym. Po zakończeniu uroczystości uczniowie z wychowawcami przechodzą do niżej wymienionych klas.

W sytuacji opadów deszczu uczniowie rozpoczynają uroczystość z wychowawcami w wyznaczonych klasach.

Godzina 8.45

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IA 27 A. Rejman
IB 36 R. Cichoń
IC 57 W. Kłyza
ID 55 P. Barwiński
IE 50 B. Wiśniewska
IF 42 S. Comber
Ibr świetlica M. Pudlik

Godzina 9.30

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IIA 51 A. Błąkała – Piec
IIC 38 M. Woźniak
IID 11 M. Łabudzka
IIE 33 I. Góralczyk – Batko
IIF 48 R. Krotoszyńska
IIbr 23 W. Basista

Godzina 10.15

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IIAG 25 P. Siwek
IICG 35 M. Kukla
IIDG 52 R. Zięba
IIEG 37 R. Beruś
IIFG 40 A. Nowakowska
IIbrG 53 Ł. Siuda

Godzina 11.00

KLASA SALA WYCHOWAWCA
III A 27 K. Batko
III B 36 A. Klimek
III C 11 A. Łabudzki
III D 42 A. Kopacz
III E 55 B. Goryl
III F 51 A. Dubiel
III br 25 R. Czak

Ze względu na bezpieczeństwo należy przestrzegać zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 Między innymi:

– po odbiór świadectwa do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy,
– należy zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły min. 2 m ( także podczas przychodzenia i wychodzenia ze szkoły),
– przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego,
– uczniowie i nauczyciele obowiązani są wchodząc na teren szkoły być zaopatrzeni w osłonę na nos i usta, jednorazowe rękawiczki, własne długopisy,
– uczniowie zobowiązani są do nie organizowania skupisk oraz grup sprzyjających bliskiemu kontaktowi pomiędzy sobą.

Skip to content