Zasady funkcjonowania ZSE nr 1 od 30.11.2020r.

Zasady funkcjonowania ZSE nr 1 od 30.11.2020r.

ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W OKRESIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19 WAŻNE OD 30 LISTOPADA 2020.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Od 30 listopada, w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, z wyjątkiem części zajęć praktycznych dla klas w zawodach: technik elektronik, technik automatyk, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektryk i elektronik, które będą odbywać się w szkole, w małych grupach, w wymiarze nie przekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Szczegółowy plan lekcji zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja ZSE nr 1 – od 30.11.2020r.

Skip to content