Wystawa „Św. Jan Paweł II”

Sejm Rzeczypospolitej ogłosił Rok 2020 rokiem św. Jana Pawła II.W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin naszego wielkiego Rodaka- Papieża. 11 X b.r. przypada kolejny Dzień Papieski. Zachęcamy do poznawania nauczania św. Jana Pawła II. Biblioteka szkolna zaprasza do obejrzenia wystawy p.t. "Św. Jan Paweł II"

Konkurs Patria Nostra

Konkursy historyczne Patria Nostra adresowane są do młodzieży z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie. Ich celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej i budowanie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. We