List Dyrektora ZSE nr 1 do Rodziców na nowy rok szkolny 2020/21

List Dyrektora ZSE nr 1 do Rodziców na nowy rok szkolny 2020/21

Szanowni Państwo,

Po blisko półrocznej przerwie w bezpośrednich kontaktach z radością rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2020/21. Z drugiej strony wszystkim nam towarzyszy obawa związana z zagrożeniem zakażenia wirusem w warunkach pracy stacjonarnej. By ten okres radości ze stacjonarnego trybu nauki był jak najdłuższy potrzebna jest współpraca nas wszystkich.

Chciałbym zapewnić, że podjęliśmy wszelkie możliwe działania by na terenie szkoły zminimalizować zagrożenie zakażeniem. Kierując się troską o zdrowie uczniów, nauczycieli, pracowników oraz gości wprowadziliśmy pewne zmiany w organizacji pracy szkoły, najważniejsze z nich to: zróżnicowanie rozpoczęcia porannych zajęć w szkole, zmiana organizacji przerw międzylekcyjnych, minimalizacja zmian sal lekcyjnych przez uczniów podczas pobytu szkole, szczegółowa ewidencja osób wchodzących na teren szkoły. Prosimy o wyrozumiałość i pełną akceptację tych zmian. Apeluję również do Państwa o:

  • Wysyłanie do szkoły absolutnie zdrowych dzieci
  • Niezwłoczne poinformowanie szkoły w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  • Systematyczne przypominanie dzieciom o konieczności posiadania maseczek lub przyłbic. Są one niezbędne w środkach komunikacji zbiorowej oraz na terenie budynków szkolnych, we wszystkich miejscach wspólnych,
  • Dopilnowanie, aby do szkoły młodzież przynosiła wyłącznie niezbędne rzeczy i przybory – obowiązuje zakaz wzajemnego pożyczania szkolnego wyposażenia.

Jestem przekonany, że dzięki wzajemnej współpracy zapewnimy odpowiedni poziom bezpieczeństwa i wspólnie pokonamy trudy nowego roku szkolnego. Życzę Państwu zdrowia i wiele radości z sukcesów dzieci podczas edukacji w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1.

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie

Andrzej Matyja

Kraków, 31.08.2020 r.

Skip to content