List Dyrektora ZSE nr 1 do Rodziców na nowy rok szkolny 2020/21

Szanowni Państwo, Po blisko półrocznej przerwie w bezpośrednich kontaktach z radością rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2020/21. Z drugiej strony wszystkim nam towarzyszy obawa związana z zagrożeniem zakażenia wirusem w warunkach pracy stacjonarnej. By ten okres radości ze stacjonarnego trybu nauki był jak najdłuższy potrzebna jest współpraca nas wszystkich. Chciałbym zapewnić, że