HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
w dniu 1 września 2020 (wtorek)
W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

W związku z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid – 19 należy przestrzegać następujących zaleceń:

– na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść uczeń  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,
– należy zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły min. 1,5 m (także podczas przychodzenia
i wychodzenia ze szkoły),
– przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego,
– uczniowie i nauczyciele obowiązani są wchodząc na teren szkoły być zaopatrzeni w osłonę na nos i usta,
– uczniowie zobowiązani są do nie organizowania skupisk oraz grup sprzyjających bliskiemu kontaktowi pomiędzy sobą.

                                                                                 Godzina 8.30

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IA – automatyk Aula/48 A. Rejman
IB – elektronik Aula/36 R. Cichoń
IC – programista Aula/55 W. Kłyza

                                                                                 Godzina 9.30

ID – informatyk Aula/57 P. Barwiński
IE – odnawialne źródła  energii Aula/50 B. Wiśniewska
IF – elektryk Aula/38 S. Comber

Godzina 11.00

Ibr Aula/27 M. Pudlik

Godzina 11.00

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IIA 51 A. Błąkała – Piec
IIC 42 M. Woźniak
IID 11 M. Łabudzka
IIE 33 I. Góralczyk – Batko
IIF 48 R. Krotoszyńska
IIbr 23 W. Basista

                                                                                 Godzina 11.45

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IIAG 25 P. Siwek
IICG 35 M. Kukla
IIDG 52 R. Zięba
IIEG 36 R. Beruś
IIFG 40 A. Nowakowska
IIbrG 50 Ł. Siuda

                                                                                 Godzina 12:30

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IIIA 23 K. Batko
IIIB 48 A. Klimek
IIIC 38 A. Łabudzki
IIID 42 A. Kopacz
IIIE  55 B. Goryl
IIIF 51 A. Dubiel
IIIbr 110 R. Czak

Godzina 13:15

IVA 33 S. Szpulecki
IVB 37 B. Szurlej – Duda
IVC 52 R. Stanisławczyk
IVD 11 A. Dadej – Leńczowska
IVE  40 D. Stanowska
IVF 25 M. Podgórna

 Kraków, dnia 24.08.2020

Skip to content