Rekrutacja do internatu na rok szkolny 2020/2021

Rozpoczynamy  rekrutację uczniów ponadpodstawowych szkół krakowskich do  zamieszkania w Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie na rok szkolny 2020/2021. Zasady rekrutacji: Dotychczasowi mieszkańcy utrzymują prawo zamieszkiwania w internacie.Rezygnujący z zamieszkiwania mają poinformować placówkę o tym fakcie do dnia 26 czerwca 2020 roku.Kandydaci do zamieszkania składają obowiązujące dokumenty: - podanie, drogą elektroniczną