Informacja dla uczniów zamieszkałych w internacie

Informacja dla uczniów zamieszkałych w internacie

W związku z przedłużającym się okresem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w tym naszego internatu,  który jest nieczynny dla mieszkańców do odwołania, informujemy:

– istnieje możliwość zgłaszania się do internatu w godzinach 9.00 do 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów: 12 655 02 49 lub 501 531 278 w celu zabrania podręczników, zeszytów i innych rzeczy z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

– do internatu mogą zgłaszać się po rzeczy zarówno uczniowie zamieszkali w placówce jak i upoważnieni członkowie rodziny (posiadanie klucza do pokoju).

– zaleca się aby podczas wizyty zabrać rzeczy osobiste do domu lub umieścić je w szafach w pokojach tak aby pokój był w stanie porządku.

– można przesyłać i komunikować się z placówką poprzez pocztę elektroniczną

e-mail: internat@zsel1.krakow.pl

Prosimy o informowanie koleżanek i kolegów zwłaszcza z innych niż ZSE nr 1 szkół o powyższym komunikacie.

Życzymy spokojnego przebiegu trudnego dla wszystkich okresu.

Do zobaczenia.

Skip to content