Profilaktyka zakażenia koronawirusem

Profilaktyka zakażenia koronawirusem

KORONAWIRUS przenosi się:
• bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
• pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.
Uważa się, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, jeśli:
• pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą, lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów, przez ponad 15 minut,
• prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz,
• osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
• przebywał w tym samym pomieszczeniu, w którym przebywała osoba chora.

Osoby, które miały kontakt z osobą chorą, nie są uważane za zakażone, jednak zaleca się:
• pozostanie w domu (w pokoju w internacie) przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
• poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno – epidemiologicznej, w szczególności udostępnienia numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu,
• jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefoniczne powiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną oraz zgłosić się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno – zakaźnego.

KORONAWIRUS jest wirusem wrażliwym na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV.
Postępowanie w sytuacji zagrożenia pojawieniem się przypadków zachorowań na koronawirusa.

 1. Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia:
  a) często myć ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %),
  b) stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu: zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %), c) zachować bezpieczną odległość: zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę,
  d) unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z terenów występowania koronawirusa, lub po kontakcie z osobą chorą, jeśli nie upłynęło 14 dni od tego faktu – NIE należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną (WSSE w Krakowie; tel: 12 25 49 500, pełny wykaz stacji na stronie: https://gis.gov.pl/mapa/) oraz zgłosić się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny.
  Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.
 2. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których występuje koronawirus i nie miało się kontaktu z osobą chorą – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
 3. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których występuje koronawirus i nie miało się kontaktu z osobą chorą, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia.
 4. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 5. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
 6. Należy pamiętać, że jeśli nie miało się kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
 7. Należy śledzić komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Infolinia Ministerstwa Zdrowia: 800 190 590

Źródło: Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów szkół dotycząca profilaktyki zakażenia koronawirusem

Skip to content