„Nauczyciel z pasją”

„Nauczyciel z pasją”

Miasto Kraków od 2014 roku przyznaje certyfikaty „Nauczyciel z pasją”. Celem jest poszukiwanie i wyróżnianie tych nauczycieli, którzy swoją pasją zawodową zarażają nie tylko swoich uczniów, ale też całe środowisko szkolne, a często również lokalne. Laureatem może zostać nauczyciel, który został zgłoszony jako jedyny przedstawiciel szkoły lub placówki w drodze zgodnej decyzji dyrekcji, rady pedagogicznej i rady rodziców.

Uroczystość wręczenia certyfikatów co roku wpisuje się w obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W bieżącym roku została uhonorowana nasza wspaniała koleżanka, wybitny pedagog i nauczyciel przedmiotów zawodowych Pani Jolanta Lorys. Wielkie Gratulacje!!! Prezydent uhonorował również nauczycieli i kadrę kierowniczą za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Z naszej szkoły wyróżnienie otrzymali: Bożena Szurlej-Duda, Krzysztof Dębowski i Leszek Siwiec.

Skip to content