ZSE nr 1 na UPJP2

ZSE nr 1 na UPJP2

15 października 2019 uczniowie naszej szkoły reprezentujący maturzystów, Wolontariat oraz grupę teatralną Rezistors pod opieką Renaty Chrzanowskiej wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji z okazji czterdziestolecia ogłoszenia Adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Młodzież nie tylko wysłuchała wykładów profesorów z Irlandii, Holandii, Słowacji i Polski, ale także sama wraz z opiekunem wygłosiła wykład dialogowany nt. „Tam gdzie jest prawdziwe życie w Chrystusie, jest otwarcie na drugiego”. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali różne metody pracy na katechezie szkolnej m.in. metodę projektu, trybunału, pracę z tekstem, metody plastyczne, pokaz. Omówili również działania Wolontariatu oraz grupy Rezistors. Wykład został zilustrowany prezentacją multimedialną ukazującą zdjęcia z działań podejmowanych przez młodzież. Młodzi prelegenci dostali gromkie brawa oraz zostali zaproszeni na wspólny posiłek z pozostałymi wykładowcami. I tu nie będzie zaskoczenia. Wszyscy spotkali się przy wspólnym stole w ulubionej restauracji  naszej młodzieży z grupy Rezistors Soprano. 

Skip to content