„Nic o nas bez nas” – wizyta w dwóch podobozach KZ Buchenwald

„Nic o nas bez nas” – wizyta w dwóch podobozach KZ Buchenwald

W 1943r. przy Theklaer Strasse w Lipsku zostały założone dwa podobozy KZ Buchenwald. Od 800 do 1 tys. więźniów, głównie Żydów, musiało tu pracować przy produkcji broni. W dniu 13 kwietnia 1945 r. więźniowie tych i innych obozów w Lipsku zostali wyprowadzeni w marszu śmierci. Ci, którzy nie byli zdolni do marszu, zostali zamknięci w jednym z baraków (304 osoby). W dniu 18 kwietnia 1945 na rozkaz gestapo i dyrekcji fabryki członkowie SS i Volkssturmu podpalili barak i zabijali każdego, kto próbował uciec. Wg. relacji przeżyło tylko 67 osób.  Zabici zostali pochowani na Cmentarzu Południowym (Südfriedhof), gdzie pamiątkowy kamień przypomina o ich losie.

 

Skip to content