„Nic o nas bez nas” – relacja z Niemiec

„Nic o nas bez nas” – relacja z Niemiec

„Grająca beczka”

Pomnik Jochana Wolfganga Goethe’go

Lipsk upamiętnił pobyt poety pomnikiem w centrum miasta, a także dwoma pomnikami w pasażu Mädlerpassage, przedstawiającymi postacie z „Fausta”. Piwnica Auerbacha (Auerbachs Keller) i związana z nią legenda o jeździe Fausta na beczce wywarły na Goethem takie wrażenie, że stała się w jego dramacie jedynym miejscem rzeczywiście istniejącym.

Pomnik Jana Sebastiana Bacha

Tu właśnie w Lipsku przez 27 lat żył i pracował w kościele, jako kantor, a ze swą liczną rodziną mieszkał obok, w budynku mieszczącym także szkołę i chłopięcy chór, najstarszy jaki istnieje w Niemczech, nieprzerwanie od 1212 r.

Prochy kompozytora znajdują się w kościele Św. Tomasza (za naszymi plecami na zdjęciu). Umieszczono je w kościelnej krypcie, w nagrobku opatrzonym miedzianą płytą. W 1908 obok kościoła ustawiono pomnik autorstwa Carla Seffnera.

Współczesne Forum Lipska (Zeitgeschichtliches Forum)

Przed alegorycznym pomnikiem przedstawiającym dwa systemy totalitarne hitlerowski i stalinowski. Budynek Muzeum historii NRD i pokojowej rewolucji – upadku komunizmu.

Praktyczna nauka zawodu

Zajęcia odbywają się w podziale na grupy. Przyszli informatycy dojeżdżają ze Schkeuditz do centrum Lipska gdzie odbywają się zajęcia do godz. 15.

Bitwa Narodów pod Lipskiem

Bitwa Narodów w październiku 1813 roku była decydującym starciem w wojnach wyzwoleńczych z Napoleonem i rozegrała się na przedpolach Lipska. Wydarzenie to, w którym walczyło około pół miliona żołnierzy i zginęło ponad 110 tysięcy ludzi. Była największą bitwą XIX wieku. Na pamiątkę tego historycznego wydarzenia w 1913 roku poświęcono Pomnik Bitwy. Został wzniesiony w miejscu, w którym odbyły się najbardziej zaciekłe walki i poległo najwięcej żołnierzy.

Skip to content