Egzamin maturalny z informatyki

Egzamin maturalny z informatyki

W dniu 10 maja (piątek) w godzinach: 12.00 – 13.00, absolwenci zdający egzamin maturalny z informatyki w ZSE nr 1, będą mieli możliwość sprawdzenia poprawności działania komputera i wybranego oprogramowania.
W razie uzasadnionej sytuacji, utrudniającej wykonanie w/w czynności w wyznaczonym czasie, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.
Sprawdzenie będzie miało miejsce w salach:
1) nr 55 – nauczyciele odpowiedzialni: Magdalena Woźniak, Ryszard Dąbrowski,
2) nr 57 – nauczyciele odpowiedzialni: Natalia Wierońska, Katarzyna Obara.

Skip to content