Egzamin maturalny z informatyki

W dniu 10 maja (piątek) w godzinach: 12.00 - 13.00, absolwenci zdający egzamin maturalny z informatyki w ZSE nr 1, będą mieli możliwość sprawdzenia poprawności działania komputera i wybranego oprogramowania. W razie uzasadnionej sytuacji, utrudniającej wykonanie w/w czynności w wyznaczonym czasie, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Sprawdzenie będzie miało miejsce w