Wycieczka do firmy Cisco

Wycieczka do firmy Cisco

W dniu 22.02.2019 r. młodzież z klasy 4c uczestniczyła w wycieczce do oddziału firmy Cisco w Krakowie. Firma ta jest największą korporacją w branży sieciowej na świecie. W czasie wycieczki uczniowie odwiedzili min. inkubator czyli laboratorium wyposażone w drukarkę 3D, kamery termowizyjne jak również mogli zobaczyć działanie czujnika temperatury i wilgotności powietrza. Ponadto uczniowie poszerzyli swoją wiedzę praktyczną z zakresu nowoczesnych urządzeń sieciowych w wyniku odwiedzin serwerowni firmy jak również zdobyli podstawy teoretyczne cyberprzestępczości w sieci internetowej dzięki informacjom przekazanym przez pracowników laboratorium firmy zajmującym się tym zagadnieniem.

Podczas prezentacji przedstawianych przez pracowników firmy Cisco uczniowie mogli dowiedzieć się o historii firmy, jej rozwoju jak i nowych technologiach stosowanych w zakresie telefonii komórkowej oraz mieli możliwość uczestniczenia w wideokonferencji.

Wyjście zorganizowała pani Magdalena Woźniak, a opiekę nad młodzieżą sprawował pan Marcin Tomczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych.

Skip to content