Spotkania z rodzicami klas IV

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  Z RODZICAMI KLAS IV PODSUMOWUJĄCYCH WYNIKI ZA I OKRES NAUKI W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019   03.01.2019r. (czwartek) Godzina 17.15   KLASA SALA WYCHOWAWCA IV A 23 J. Lorys IV B 211 A. Rejman IV C 40 M. Woźniak IV D 42 M. Łabudzka IV E 217 I. Góralczyk - Buryło IV F 50 A. Błąkała - Piec IVG 48 R. Krotoszyńska     Nauczyciele uczący w klasach maturalnych będą pełnili dyżur dla rodziców do

Spotkanie z pedagogiem – Erasmus +

18. grudnia w auli szkolnej odbyło się spotkanie pedagoga szkolnego z uczniami klas wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+. W spotkaniu poza pedagogiem uczestniczył Bartek - uczeń klasy IV D, który opowiadał o swoich doświadczeniach, odczuciach oraz przebiegu praktyki zagranicznej na której przebywał w ubiegłym roku. Gościem był również