Chrześcijaństwo a Judaizm

Chrześcijaństwo a Judaizm

W dniu 30.05.2018 klasy: IIaz, IIA, IIC, IID, IIE, IIG wzięły udział w wycieczce „Chrześcijaństwo a Judaizm”. Młodzież pod opieką wychowawców i katechetów odwiedziła cerkiew grecko-katolicką, w której ks. Piotr Pawliszcze przybliżył historię Unii Brzeskiej oraz opowiedział o zwyczajach Kościoła Wschodniego. Następnie wszyscy udali się do kościoła ewangelicko-augsburskiego na spotkanie z ks. Romanem Prackim, w czasie którego utrwalono wiadomości nt. reformacji. Po czym przeszliśmy na Kazimierz do synagogi Remuh. Poznając krótko historię jej powstania. Odwiedziliśmy także przylegający do niej cmentarz, zapoznając się z postacią rabina Mosze ben Israel Isserles. Wycieczka klas II stanowiła podsumowanie tematów omawianych w ramach katechezy, poświęconych wielkim religiom świata.

Skip to content