Przez wspólną historię ku przyszłości

Przez wspólną historię ku przyszłości

29.05 klasa 1C wzięła udział w projekcie zorganizowanym przez Muzeum
Auschwitz „Przez wspólną historię ku przyszłości”. Najpierw odbyła się wizyta
w Centrum Żydowskim, które obejmuje Muzeum Żydowskie, jedyną ocalałą
w Oświęcimiu synagogę Chewra Lomdej Misznajot oraz Centrum Edukacyjne.
Wizyta ta stanowiła pierwsze ogniwo projektu. Jego celem było uświadomienie
młodzieży, jak wyglądało życie społeczności żydowskiej w Polsce przed II
wojną światową i jak układały się wzajemne relacje chrześcijan i Żydów –
w tym przypadku mieszkańców Oświęcimia.
Następnym punktem programu było zwiedzanie Miejsca Pamięci Auschwitz-
Birkenau. Uczestnicy przeszli tu oryginalną, opracowaną na potrzeby projektu
ścieżkę. Podsumowanie projektu odbyło się w bloku Żydowskim 27, gdzie
zastanawiano się nad przyczynami ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości,
jak również sposobami zapobiegania im. Wizyta w tak tragicznym miejscu
skłoniła uczniów do refleksji dlaczego ludzie ludziom zgotowali ten los.

Skip to content