Nowe projekty w ramach Erasmus+

Nowe projekty w ramach Erasmus+

Jeszcze nie opadły emocje po zakończeniu staży zawodowych w Wielkiej Brytanii a już możemy cieszyć się z kolejnych projektów, które będziemy realizować w ramach programu Erasmus+.

Z wielką radością informujemy, że projekt „Nic o nas bez nas – praktyki zawodowe odpowiedzią na potrzeby uczniów i rynku pracy” opracowany przez p. Wojciecha Kłyzę i p. Grażynę Krawczyk otrzymał akceptację Narodowej Agencji Programu Erasmus+. W związku z powyższym uczniowie obecnych klas II będą mieli szansę odbyć przyszłoroczne praktyki w Hiszpanii (Malaga) i Niemczech (Lipsk).

Kolejną radosną informacją jest to, że projekt opracowany przez p. Artura i Magdę Łabudzkich „Języki obce – klucz do sukcesu nauczyciela i ucznia” również został zatwierdzony do realizacji przez Narodową Agencję, a to oznacza, że nasi nauczyciele będą podnosić kompetencje językowe w krajach Unii Europejskiej.

Skip to content