HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH Z RODZICAMI KLAS Technikum,
Szkoły Branżowej I stopnia i ZSZ

Z INFORMACJĄ O ZAGROŻENIACH ROCZNĄ KLASYFIKACYJNĄ OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ
w dniu 21 MAJA 2018 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

Godzina 17.15

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

II A

35

R. Stachoń

II C

27

A. Samborek

II D

37

G. Krawczyk

II E

36

R. Cichoń

II F

23

T. Rybak

II G

11

M. Pudlik

II i

33

W. Kłyza

II az

38

W. Basista

 

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

III A

25

J. Lorys

III B

211

A. Rejman

III C

40

A. Łabudzki

III D

42

M. Łabudzka

III E

217

I. Góralczyk – Buryło

III F

50

A. Błąkała – Piec

III G

48

R. Krotoszyńska

IIIaz

110

R. Czak

 

Godzina 18.15

Rodzice uczniów klas pierwszych rozpoczynają zebranie w auli szkolnej od spotkania z pedagogiem szkolnym. Temat prelekcji „Cyberprzemoc – zagrożenia związane z internetem”.

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

I A

48

S. Szpulecki

I B

37

B. Szurlej – Duda

I C

52

R. Stanisławczyk

I D

11

A. Dadej – Leńczowska

I E

38

D. Stanowska

I F

35

M. Podgórna

I br

33

A. Różyc

II B

51

B. Wiśniewska

Dyrektor ZSE nr 1 zawiesza lekcje o godzinie 17:10.

Nauczyciele będą pełnić dyżur dla rodziców do godziny 19:30.

Kraków, dn. 10.05.2018r.

Skip to content