Sukces ucznia ZSE nr 1 na OOWEiE!

Sukces ucznia ZSE nr 1 na OOWEiE!

Uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 Miłosz Derżko zajął 7 miejsce i uzyskał tytuł finalisty XLI edycji  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie tematycznej: elektronika medyczna. Finał Olimpiady odbył się w dniach 22-23.03.2018 w Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

Olimpiada ta jest zarejestrowana przez MEN i znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad zawodowych. Laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani na odpowiednie kierunki I roku studiów polskich Uczelni Technicznych z pominięciem warunków rekrutacji, oraz zwolnieni z etapu pisemnego Egzaminu Zawodowego (dotyczy absolwentów techników). Organizatorem Olimpiady jest Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, a Komitet Główny znajduje się na Wydziale Elektrotechniki Automatyki, Informatyki i Elektroniki tejże Uczelni.

Olimpiada jest rozgrywana w sześciu grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej, informatycznej, teleinformatycznej, mechatronicznej i elektroniki medycznej. Uczestniczą w niej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Polski, a także z Ukrainy, Czech, Słowacji i Niemiec. Zawody są 3-stopniowe:

I stopień          – etap szkolny

II stopień        – etap okręgowy

III stopień       – etap centralny

Skip to content