„Maraton Świętych”

W dniu 31.01.2018r. w naszej Szkole odbył się konkurs „Maraton Świętych”, zorganizowany przez Panie Katechetki, który dotyczył Świętych Patronów poszczególnych oddziałów: św. s. Faustynie, św. Jadwidze Królowej Polski, św. Joannie Beretcie – Molli oraz św. Janowi z Kęt. Zespoły z poszczególnych klas odpowiadały na pytania i wykonywały szereg zadań dotyczących danego