28. urodziny Opornika

28. urodziny Opornika

Kto założył KGB…gazetkę szkolną KGB? W 1989r. pomysłowi, twórczy i odważni uczniowie klasy II C pięcioletniego technikum: Ireneusz Kukla, Konrad Grzebień, Bogdan Król, wpadli na pomysł redagowania ściennej gazetki KGB. Zamieszczali w niej śmiałe teksty dotyczące nie tylko zmieniającego się wtedy oblicza szkoły, ale i polityki. Wraz z przemianami ustrojowymi i postępem techniki zmieniały się sposoby jej redagowania, a nawet tytuł. W 1990r. ukazał się pierwszy drukowany numer KGB. Wkrótce zmienił się tytuł gazetki na Opornik.

W piątek 3 listopada 2017r. w redakcji Opornika miało miejsce spotkanie założycieli gazetki z jej dawnymi i obecnymi redaktorami oraz z jej opiekunką, mgr Aleksandrą Dubiel. Miło nam było gościć również byłych redaktorów mgr Romana Romanowskiego oraz mgr Łukasza Siudę.

Skip to content