„Eko-lekcje”

„Eko-lekcje”

W piątek 20 października 2017 roku, o godz. 11:30 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. St. Wyspiańskiego, odbyło się Seminarium podsumowujące projekt „Eko-lekcje”, w którym brali udział uczniowie klasy 3E pod opieką wychowawczyni p. Izabeli Góralczyk. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele UM, WFOŚiGW w Krakowie, dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie, nie zabrakło również Dyrektora Andrzeja Matyji. Miło nam poinformować, iż zwyciężyliśmy w teście wiedzy organizowanym w ramach projektu i uczniowie wraz z wychowawczynią uroczyście odebrali nagrody dla szkoły oraz indywidualne.

Uczniowie klasy 3E: Krzysiek Kapusta, VolodymirKulahin, Barek Łuczak, Bernard Papaj, Michał Sitko oraz główny dowodzący Marcin Wardawa, przez ostatnie soboty brali udział w projekcie ekologicznym Miasta Krakowa „Eko-lekcje”. Od 16 września, co tydzień, uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na terenie Technikum Chemicznego. Badając wodę, powietrze oraz glebę, stawiali czoła często niełatwym eksperymentom naukowym, poszerzali wiedzę, ale również zdobywali nowe kontakty towarzyskie. Ostatnim punktem warsztatów była wycieczka do Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie, gdzie odbyły się zajęcia terenowe. Uczniowie, zgodnie z przewidzianą dla nich ścieżką ekologiczną, zwiedzili cały zakład, od punktu dostarczania surowca, aż po efekt końcowy czyli miejsce wytwarzania ekologicznej energii dla Krakowa.

Projekt dotyczył działań z zakresu edukacji ekologicznej, a jego główne cele to:
• Budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży
• Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów
• Promowanie informacji i działań dotyczących ochrony elementów ekosystemu, w tym powietrza w mieście

Uczniowie brali udział w następujących elementach projektu:
1. Wykłady, warsztaty i laboratoria odbywać się będą w Zespole Szkół Chemicznych, swoim zakresem obejmą tematykę: zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz sposoby ich ochrony, gry dydaktyczne z zastosowaniem TIK, laboratoryjne badanie jakości elementów ekosystemu, przygotowanie pracy konkursowej – szkolnego filmu/gry edukacyjnej o tematyce projektu.
2. Zajęcia terenowe w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie – zajęcia będą połączone z uczestnictwem w ścieżce ekologicznej dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji śmieci, skutków oddziaływania w tym zakresie na środowisko naturalne.
3. Kampania informacyjno – promocyjna – mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zainteresowanie tematyką ochrony i poprawy jakości elementów ekosystemu, aktywizację działań i postaw proekologicznych.

Szerzej o działaniach Miasta Krakowa podejmowanych w zakresie ochrony powietrza, a także szczegółowym SYSTEMIE PROGNOZOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA prowadzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Krakowa i województwa Małopolskiego, można przeczytać na stronie: www.ekocentrum.krakow.pl/599,a,ochrona-powietrza.htm

Skip to content