Podsumowanie projektu „Zawodowe rozdroża”

Podsumowanie projektu „Zawodowe rozdroża”

W czwartek, 5 października 2017 roku, w auli Szkoły zebrali się uczestnicy projektu „Zawodowe rozdroża – korporacja a mały biznes, jak rozszerzyć wachlarz możliwości zawodowych wyborów” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

W spotkaniu wzięli udział: p. Anna Domańska z Wydziału Edukacji Miasta Krakowa, p. Andrzej Matyja, Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, p. Renata Giętka, przewodnicząca Rady Rodziców, p. Krzysztof Duliński, redaktor gazety „Kurier Dzielnicy XI”, przedstawiciele administracji szkolnej, wychowawcy i opiekunowie stażu.

W trakcie spotkania podsumowano kolejne etapy trwania projektu, przedstawiono wyniki częściowej ewaluacji a uczniowie omówili swoje relacje i doświadczenia, przedstawiając przygotowane prezentacje czy filmiki z praktyk.

Wręczono nagrody dla wyróżniających się uczestników, oraz drobne upominki, będące wyrazem podziękowania za współpracę przy realizacji projektu.

„Zawodowe rozdroża – korporacja a mały biznes, jak rozszerzyć wachlarz możliwości zawodowych wyborów” – to projekt, który powstał w partnerstwie między Zespołem Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie i firmą Vitalis w Niemczech GmbH oraz firmą Training Vision LTD w Wielkiej Brytanii.

Praktyki odbyły się w Schkeuditz koło Lipska w Niemczech oraz w Portsmouth w Wielkiej Brytanii, w terminie od 1 do 26 maja 2017r. Wzięło w nich  udział 62 uczniów technikum w zawodach: elektryk, elektronik i informatyk.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie Erasmus+ otrzymali dokumenty potwierdzające udział w działaniach projektowych.

Każdy stażysta uzyskał:

  • zaświadczenie o zrealizowaniu stażu zagranicznego wydane przez firmę Vitalis w Niemczech lub Training w Wielkiej Brytanii,
  • pisemną ocenę praktyki wydaną przez firmę przyjmującą w Niemczech lub Wielkiej Brytanii, konieczną w procesie walidacji w szkolnym systemie zaliczania praktyk,
  • Europass Mobilność w języku polskim, niemieckim i angielskim,
  • dokument ECVET, potwierdzający europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym,
  • certyfikat ukończenia kursu językowego,
  • certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • certyfikat ukończenia kursu BHP.

 

Skip to content