HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ  Z RODZICAMI KLAS I - III TECHNIKUM i I –III ZSZ Z INFORMACJĄ O PRZEWIDYWANYCH ROCZNYCH NIEDOSTATECZNYCH OCENACH KLASYFIKACYJNYCH W DNIU 22 MAJA 2017 ROKU  W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE   22.05.2017r.(poniedziałek) Godzina 17.00 KLASA SALA WYCHOWAWCA IA 35 R. Stachoń IB 51 B. Wiśniewska IC 48 zastępstwo  A. Różyc ID 59 zastępstwo  E. Zabrzeńska I i 52 W. Kłyza IE 36 R. Cichoń IF 23 T. Rybak IG 33 M. Pudlik Iaz świetlica H. Pietrus IIA 25 J. Lorys IIB 211 A. Rejman IIC 40 A. Łabudzki IID 42 M Łabudzka IIE 217 I. Góralczyk-Buryło IIF 50 A.

Relacja uczestników projektu „Zawodowe Rozdroża” w Niemczech

WYCIECZKA PO EUROPEJSKIM OBSZARZE OCHRONY KRAJOBRAZU FLORY I FAUNY SAKSONI W dniu 12 maja po planowych zajęciach wybraliśmy się na pieszą wycieczkę po przylegającym do Wechlitz obszarze chronionym. Jest to jeden z najstarszych terenów chronionych w Niemczech, objęty ochroną od 1911 roku, obejmujący 1.67 ha. Obejmuje tereny bagienne i podmokłe poprzecinane